multimedia installation SamenAlleen

multi-media installatie SamenAlleen

Met het geluid van de sluiter en het opgevangen licht wordt de gewone gang van zaken gedurende een fractie van een seconde opgeschort. Uit de stroom van het leven licht de foto een moment toe; ze vormt een inleiding om stil te staan bij datgene waar je normaal aan voorbij gaat en letterlijk overheen kijkt.
Op merkwaardige wijze maakt de foto door haar uitzonderlijke tijdloosheid je net daarom bewust van de snelheid en het ritme van je bestaan.
De ruimte omsluit de toeschouwer en geeft de kans om het intieme leven te aanschouwen. De stemmen zijn open en ongecensureerd. De kinderwereld wordt ons blikveld. De zoektocht van de fotograaf wordt geconfronteerd met de beelden van het kind. Het is een uitnodiging om te reflecteren, om bij stil te staan.

installation multimédia SamenAlleen