Alle rechten voorbehouden

Het gebruik, kopiëren, wijzigen herpubliceren, afdrukken of verspreiden onder welke vorm van de inhoud van deze website is strikt voorbehouden aan de fotograaf. Iedere toelating wordt persoonlijk toegekend en is niet overdraagbaar zonder bijkomende, uitdrukkelijke toestemming. (Commerciële) interesse is welkom. Gelieve in dat geval contact op te nemen voor toelating tot publicatie, licenties en eventuele vergoedingen. Voor alle andere vragen in verband met rechten op deze en andere foto’s kan u terecht bij Sofam (Auteursmaatschappij in het domein van de visuele kunsten). Zowel Sofam als de fotograaf behouden zich het recht voor om, naast de gebruikelijke reproduktie rechten, schadevergoeding te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.