the alpha and omega of the manifested being

Gelatin silver print – baryta paper

the alpha and omega of the manifested being

Het belangrijkste feit van het leven, de scheiding in het mannelijke en het vrouwelijke (anima-animus, yin-yang), wordt tot sleutel voor het raadsel ‘mens’. Goethe

Gelatine zilverdruk – barietpapier


the alpha and omega of the manifested being

Tirages gélatino-argentique – papier baryté